Test provere znanja MS WINDOWS-a

Kliknite u kružić tačnog odgovora


Operativni sistem
1. Delovi računara predstavljaju: Hardware
Software

Potvrdjivanje
2. Taster DELETE služi za: Brisanje
Uključivanje/Isključivanje velikih slova

Uključivanje računara
3. Opcija Shut down označava : Isključivanje računara
Mirovanje računara

Osnovni program koji upravlja i kontroliše rad računara

4. Operativni sistem je : Program za tabelarna proračunavanja
Program za crtanje

Operativni sistem
5. MS Windows je : Grafički program
Prozor

Nestaju
6. Brisanjem podataka oni : Se smeštaju u Recycle Bin
Se transformišu

Slova
7. Ikone su : Prečice ka programima
Delovi računara

Arrange Icons
8. Sortiranje ikona se vrši izborom opcije: Undo
Format-Style

9. Task bar je : Traka sa aktivnim programima
Padajući meni

ScanDisk
10. Kontrolu ispravnosti diskova vrši program : Dial-up
Run

Sledeća strana

Kliknite u kružić tačnog odgovora


Start
11. Opcija Settings (podešavanje) dostupna je klikom na dugme : Help
Find

Slušanje muzike
12. Control Panel služi : Podešavanje sistema
Izbor boja slova

Program za obradu teksta
13. MS Office je : Grupa korisničkih programa
Program za gledanje filmova

Walpaper

14. Slika na pozadini Desktop-a zove se Appearance
Display

Za prijavljivanje novog dela računara
15. Add New Hardware služi : Za štednju ekrana
Za podešavanje datuma

Unošenje podataka
16. Recycle Bin služi za : Čuvanje obrisanih podataka
Internet komunikaciju

Copy
17. Premeštanje datoteka se vrši komandama : Cut - Paste
Rename

Instalaciju novih tipova slova
18. Install New Font služi za : Deinstalaciju programa
Arhiviranje podataka

19. Windows Explorer je : Sastavni deo Windowsa
Samostalni program

Modem
20. Da bi pristupili Internetu potrebno je imati : Skener
Štampač

Ocena

 

Postigli ste rezultat :

 

 
Naša procena Vašeg znanja iz oblasti poznavanja MS Windows-a bi glasila :